Az alapítvány célja:

A Schéner Mihály  Általános Iskola  intézményben folyó oktató-nevelő munka tárgyi és személyi feltételeinek a javítása.
A tárgyi feltételek javítása keretében az alapítvány támogatást nyújt az intézmény részére a működéshez szükséges iskolai eszközök, felszerelések beszerzésére, a nyári táborok, a tanulmányi kirándulások megszervezésére, a diáksport körök,  a diákönkormányzat működésének elősegítésére.
Az alapítvány az intézmény részére lehetőségeihez képest biztosítja a fenti témájú pályázatokon való induláshoz szükséges önerőt.
A tanulók kiemelkedő tanulmányi, sport, közösségi, …..stb. területeken elért eredményeinek jutalmazása.
Az alapítók rögzítik, hogy az alapítvány a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi C LVI. Törvény értelmező rendelkezéseiben szereplő közhasznú tevékenységek közül az alábbiakat tűzte ki célul és végzi:

-nevelés és oktatás, készségfejlesztés, ismeretterjesztés
-kulturális tevékenység
-szabadidős és hobbitevékenység
-egészségügyi tevékenység
-szociális tevékenység: családsegítés, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, fogyatékkal élők és nagycsaládosok támogatása
– környezetvédelem
-gyermek-és ifjúságvédelem, gyermek-és ifjúsági érdekképviselet
-sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével.

Az alapítók rögzítik, hogy az alapítvány a fent  felsorolt közhasznú tevékenységeket a sport, ifjúsági ügyek közfeladathoz kapcsolódóan látja el / 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 13.§ (1) 15. /, melyet a Medgyesegyháza Városi Önkormányzattal kötött közfeladat-ellátási szerződés szerint végez.

Cím: Medgyesegyházi Nebulókért Alapítvány

Medgyesegyháza

Luther utca 7.sz.

5666

Telefonszám: 06-30-382-1449

Email cím: medgyesinebulo@gmail.com 

Adószám: 18389258-1-04

Bankszámlaszám:11733137-20002963-00000000

Számlavezető: OTP NyRT

Szervezetünk a PK.60.108/2004/4-es végzés értelmében közhasznú szervezet, az 1 %-os adófelajánlások gyűjtésére jogosult.
Copyright ©2023 .
Do you like this theme? Copy and paste this link into your browser address bar: bit.ly/l3l5lu
Green Nature Theme by Ali Han